top of page
Search

Βιώσιμη Πολιτιστική Ανάπτυξη παρουσίαση αποτελεσμάτων σεμιναρίων


Στο πλαίσιο του προγράμματος Γόνιμο Έδαφος: Πολυχώρος Λιπασμάτων, η επόμενη μέρα, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, ο οργανισμός COMM'ON και το ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου - Δραπετσώνας σχεδίασαν και υλοποίησαν μια σειρά 3ων online εκπαιδευτικών σεμιναρίων - εργαστηρίων για θέματα βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης.

Τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν ειδικά για δημόσιους/δημοτικούς υπαλλήλους και εργαζόμενους δημοσίων φορέων που απασχολούνται στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής παραγωγής.


Συνολικά, μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση των εγγραφών, δήλωσαν συμμετοχή 99 άτομα από 31 Δήμους της χώρας, 5 Περιφέρειες, 3 Υπουργεία και 13 Δημόσιους Φορείς.

Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων δεν περιορίστηκε μόνο στην Αττική ή σε μεγάλα αστικά κέντρα, υπήρχε παρουσία από πολλούς Δήμους και φορείς της περιφέρειας από όλη την Ελλάδα.

Η μεγάλη αυτή συμμετοχή ανέδειξε την ανάγκη συζήτησης, ανταλλαγής γνώσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του Δημόσιου Τομέα και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν για θέματα Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.


Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ο οποίος εκπροσωπείται στον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος "Γόνιμο Έδαφος", μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου - Δραπετσώνας, εκπροσωπήθηκε με την μεγαλύτερη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων με τους Δήμους Νίκαιας - Ρέντη και Δήμους και φορείς από την Περιφέρεια Κρήτης να ακολουθούν.


Θεματικές που κάλυψαν τα συμμετοχικά σεμινάρια/εργαστήρια:

1. Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό. Προσβασιμότητα σε πολιτιστικές παραγωγές και σε πολιτιστικούς χώρους:

Σκοπός του σεμιναρίου: Τι θα πει προσβασιμότητα και τι συμπερίληψη; Είναι δικαίωμα, υποχρέωση ή ευκαιρία; Τι είναι ο καθολικός σχεδιασμός; Πως σχεδιάζω συμπεριληπτικά και προσβάσιμα προγράμματα;

Στόχος του εργαστηρίου ήταν μια πρώτη γνωριμία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με εφαρμογές προσβασιμότητας, καλές πρακτικές και εργαλεία για τον σχεδιασμό προσβάσιμων και συμπεριληπτικών προγραμμάτων στον πολιτισμό και όχι μόνο.


Το σεμινάριο είχε την μορφή συμμετοχικού εργαστηρίου και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ COMM'ON σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Liminal.


2. Ψηφιακά μέσα στον Πολιτισμό. Καλές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σκοπός του σεμιναρίου: Πώς μπορούμε να μάθουμε και να εμπνευστούμε από άλλους Δήμους; Ποιές οι ευκαιρίες που δίνονται στην δημόσια διοίκηση μέσα από νέες τεχνολογίες και ψηφιακά μέσα; Πώς μπορεί το τμήμα πολιτισμού να οργανώσει μια ψηφιακή παραγωγή; Ποίες οι τεχνικές αλλά και διοικητικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν και πώς τις ξεπερνάμε; Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν 3 παραδείγματα που αφορούσαν ψηφιακά φεστιβάλ και παραγωγές, ψηφιακά μουσεία και χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων (το παράδειγμα των podcasts).


Το σεμινάριο είχε την μορφή παρουσιάσεων και ανοιχτής συζήτησης. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ COMM'ON σε συνεργασία με τους Σάββα Καζάνη (Αρχαιολόγο – Μουσειολόγο, Επιστημονικό Υπεύθυνο Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος του Δήμου Καλαβρύτων), Αριστέα Πλεύρη (Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Μνημείων του Δήμου Ηρακλείου, υπεύθυνη "Heraklion Arts & Culture, Ψηφιακό Φεστιβάλ") και Πέγκυ Σπινέλη (Δημοσιογράφος και Project Manager των “Podcasts Nicosia Municipality” του Δήμο Λευκωσίας).


3. Συμμετοχικός σχεδιασμός και βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Κοινωνική συμμετοχή, συν-σχεδιασμός και εθελοντισμός.

Σκοπός του σεμιναρίου: Το Γιατί και Πώς της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά του Δήμου. Ποιες οι διαδικασίες εμπλοκής της κοινότητας; Ποια τα κίνητρα και τα αντικίνητρα; Πως χτίζεται ο εθελοντισμός σε πόλεις με μικρή εμπειρία και από που μπορούν να αντληθούν παραδείγματα;

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να βάλει τους συμμετέχοντες - δημόσιους λειτουργούς στη διαδικασία να αφουγκραστούν τις τοπικές κοινωνίες και να σχεδιάσουν, συν-σχεδιαστικά, με τους δημότες και για τους δημότες. Το εργαστήριο προσέφερε μια εισαγωγή στον συμμετοχικό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου/πόλης. Έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, πάντα στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης, να μάθουν το πως μπορούν να οργανώσουν μια συν-σχεδιαστική διαδικασία ή ένα σχήμα εθελοντισμού και το πώς θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια συμμετοχική διαδικασία ή ένα εθελοντικό κάλεσμα.


Το σεμινάριο είχε την μορφή συμμετοχικού εργαστηρίου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Αχιλλέα Πληθάρα σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ COMM'ON.Χρήσιμες πληροφορίες:

Στα σεμινάρια υπήρχε δυνατότητα για παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) κατόπιν αιτήματος. Και τα 3 σεμινάρια προσφέρθηκαν δωρεάν μετά από αίτηση συμμετοχής και μέχρι να κλείσει ο μέγιστος αριθμός ατόμων που είχε οριστεί για το κάθε σεμινάριο. Το πρόγραμμα Γόνιμο Έδαφος σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ COMM'ON και τον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας με την υποστήριξη του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Το πρόγραμμα έχει την αιγίδα και την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλήτισμού.* Σε περίπτωση ενδιαφέροντος Δήμων ή άλλων δημόσιων φορέων για επανάληψη μέρος ή του συνόλου των σεμιναρίων για τους εργαζόμενους του, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του προγράμματος στο welcome@common.city
Comentarios


bottom of page